img

MOSTBET ISTIFADƏ ETMƏK ÜÇÜN TƏLIMATLAR

MOSTBET ISTIFADƏ ETMƏK ÜÇÜN TƏLIMATLAR

Xoş gəlmisiniz, təqdim olunan bütün xidmətlərdən istifadə etmək üçün sistemə daxil olmalısınız. Elektron hökumət.  Bunun üçün aşağdakı sadə qaydalara əməl etmək lazımdır 1.

“Elektron hökumət” portalına daxil olmaq ( www.e-gov.az ) Xoş gəlmisiniz, təqdim olunan bütün xidmətlərdən istifadə etmək üçün sistemə daxil olmalısınız Ümumi məlumat Xidmət təminatçıları.

Təlimatlar. Reyestr və aktlar.az ); 2 Bütün xidmətlər bölməsində ( https://wwwaz/az/services ) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin e-xidmətləri sırasından “Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyalarında aparılmış sonuncu müayinəyə dair məlumatın verilməsi” adlı e-xidmətini seçmək ( https://www.

az/az/services/read/3493 ); 3. Müvafiq bölmədə yalnız şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsini və doğum tarixlərini qeyd etmək. 454 Portalda olan xidmətlərin sayı Yapma İstifadə edilmədiyi zaman istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan aksesuarlardan başqa hər hansı materialı bu cihazda saxlayın.

İSTİFADƏ ETMƏYİN cihazı bu təlimatda təsvir olunandan başqa hər hansı bir məqsəd üçün istifadə edin. HEÇ VAXT cihazı nəzarətsiz işlədin. İşləyərkən isti hava və buxar İsti Hava Çıxış Deliği vasitəsilə buraxılır Əlavə məlumat üçün “Təlimatdan necə istifadə etməli” bölməsinə istinad edin Faylların saxlanması ilə bağlı əlavə təlimatlar əldə etmək üçün yerli vergi orqanları və şirkətlərlə məs-ləhətləşə və ya digər qanunvericiliyə isnad edə bilərsiniz.

22. Siyasət barədə ümumi izahat. Tövsiyə edilir ki, iş yerindən kənarda olan bütün faylların daimi qeydləri saxlansın və asan tanınma və bərpa məqsədilə hər bir saxlama konteynerinin üzərinə etiket vurulsun Xoş gəlmisiniz, təqdim olunan bütün xidmətlərdən istifadə etmək üçün sistemə daxil olmalısınız Təlimatlandırma metodu metodik xarakterli təlimat və göstərişlərlə bağlıdır.

Metodiki göstəriş və təlimatlar (məsə­ lən, dərsin, tərbiyə işlərinin, təlim və tərbiyə metodlarının tətbiqi haqda təlimatlar), təhsil işçilərinin vəzifə təlimatları bu qəbildəndir. Məktəb həyatının bir çox məsələləri bu yolla tənzim olunur. 27 Mədə-bağırsağa zərərli mikroorqanizmlərin sirayət etməsinin qarşısını almaq üçün, sarımsaqdan istifadə etmək olar Lakin onu çox işlətmək olmaz.

Sarımsaq, ümumiyyətlə qan təzyiqini tənzimləyir, soyuqdəyməyə qarşı bədənin müqavimətini artırır. Bədmüşkdən çəkilən araq mə"dəni qüvvətləndirir. Bu baxımdan suda bişirilmiş rozmarin də faydalı hesab edilir Mədənin sağlamlığını qorumaq üçün qəhvəni az işlətmək lazımdır Çox ət yeyənlər səhərlər limon şirəsi içməklə, mədə qıçqırmasının qarşısını ala bilərlər.

Bunun üçün 20-30 qram kəklikotunu 1 litr qaynanmış suda dəmləyib süzür, ona bir qədər bal qatıb, yeməkdən sonra 1 fincan içirlər. Mədə üçün münasib yeməklərdən biri də kahıdır. Xörək yeyərkən kahıdan istifadə etmək lazımdır 37.

İş prosesində fərqlənən işçilərin mükafatlandırılması haqqında qərar qəbul etmək, əmək intizamının pozulmasına və idarəyə dəyən maddi zərərə görə cərimələr tətbiq etmək; 3.8. Kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulmuş güzəşt və kom-pensasiyalardan istifadə etmək 4 Məsuliyyəti: 4.

1. Azərbaycan Respublikasının. Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada, bu vəzifə təlimatı ilə nəzərdə tutul-muş, vəzifələrin icra edilməməsi və ya lazımi səviyyədə icra edil-məməsinə görə; 42.